Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Hoduj z głową świnieNowoczesna UprawaRolnik DzierżawcaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoAgroenergetyka


Sonda
Czy rosyjskie embargo pogłębi kłopoty polskiego rynku mleczarskiego?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Text
Artykuł z numeru: 5/2012
Wycisnąć z paszy co się da
 
Duży wzrost cen komponentów paszowych jest dla producentów trzody chlewnej znacznym wyzwaniem, gdyż stawia pod znakiem zapytania opłacalność tuczu. Trzeba więc tworzyć warunki dla jeszcze lepszego wykorzystania coraz droższych mieszanek.
 
 
Według danych niemieckich, tylko w okresie od grudnia 2011 do lipca 2012 roku średnia cena 1 tony paszy dla tuczników zwiększyła się aż o 41 euro (wzrost o 16%). Jest to kontynuacja wzrostu cen, jaki jest notowany już od połowy 2010 roku. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w kraju, gdyż od początku 2010 roku średnia cena paszy przeznaczonej dla tuczników wzrosła o około 60% Wysokie ceny mieszanek treściwych są spowodowane utrzymującymi się cenami zbożowych komponentów paszowych, a także drastycznym wzrostem cen białkowych komponentów paszowych. Pomimo znacznego wzrostu kosztów surowców paszowych, notowania cen, jakie płacono producentom w krajach UE, nie wskazywały, że są oni w stanie zrekompensować ten wzrost. W Wielkiej Brytanii w okresie od stycznia 2010 do lipca 2012, począwszy od października 2010 roku koszty produkcji (liczone w cenach rynkowych) znacznie przekraczają wpływy ze sprzedaży. Według danych niemieckich, w roku gospodarczym 2010/2011 cena 1 q paszy oraz zużycie paszy na kg przyrostu były podstawowymi parametrami decydującymi o opłacalności tuczu. Z wyliczeń niemieckich wynika, że wyższa o 1 euro cena 1 q paszy zwiększa o 2,63 euro nakłady na 1 tucznika. Natomiast pogorszenie wykorzystania paszy o 0,1 kg zwiększa koszty żywienia o 2,22 euro/tucznika.
 
Uwaga na zużycie
 
Ilustracją, jak zużycie paszy na 1 kg przyrostu wpływa na koszty żywienia, są dane przedstawione w tabeli 1. Przy zróżnicowanym wskaźniku ilości paszy przypadającej na przyrost 1 kg koszty żywienia w tuczu różnią się znacznie. W skrajnym przypadku jest to różnica prawie 60 zł na tucznika. Na wskaźnik wykorzystania paszy wpływają wiek i masa zwierząt, potencjał genetyczny, stan zdrowotny, stopień pokrycia zapotrzebowania na składniki pokarmowe, zbilansowanie składników pokarmowych w dziennej dawce, strawność składników paszy, jakość paszy, płeć zwierząt...
 
Tab. 1. Zestawienie kosztów żywienia przy produkcji 1 tucznika w cyklu otwartym przy zróżnicowanym wskaźniku zużycia paszy na 1 kg przyrostu masy ciała
Wyszczególnienie
J.m.
Zużycie paszy na 1 kg przyrostu masy ciała (kg)
2,6
2,8
3,0
3,2
Ilość zużytej paszy w tuczu (30-110 kg)
kg
208
224
240
256
Cena 1 tony mieszanki typu grower/finiszer*
1241
1241
1241
1241
Wartość paszy
258,13
277,98
297,84
317,70
Wyższy koszt w stosunku do zużycia 2,6 kg
 
+19,85
+39,71
+59,57
* wg danych Rynek Pasz nr 7/2012
 
 
 
dr Marian Kamyczek
Instytut Zootechniki PIB
Zakład Doświadczalny
Pawłowice
                                                                                 
Więcej w Hoduj z Głową Świnie nr 5/2012.
 
 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone